NPK 20-20-20

جدول آنالیز :

مواد مغذی درصد
نیتروژن (N) 20%
فسفر (P) 20%
پتاسیم (K) 20%

کود NPK 20-20-20 یک نوع کود شیمیایی است که شامل نسبت مساوی از عناصر غذایی اصلی یعنی نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) است. برند اسپینر یکی از تولیدکنندگان معتبر کودهای شیمیایی است.

نسبت 20-20-20 به میزان درصد عناصر مختلف در کود اشاره دارد. به این معنی است که هر 100 واحد از این کود شامل 20 واحد نیتروژن، 20 واحد فسفر و 20 واحد پتاسیم است. این نسبت برای بسیاری از گیاهان محبوب و متنوعی مناسب است و به عنوان یک کود عمومی استفاده می‌شود.

نیتروژن (N) از اهمیت بالایی برای رشد و توسعه گیاهان برخوردار است. آن باعث افزایش رشد سبزه و ساقه می‌شود و به تولید برگ‌ها، ساقه‌ها و شاخه‌ها کمک می‌کند. همچنین، نیتروژن در فرآیند فتوسنتز نقش دارد و به تولید انرژی برای گیاه کمک می‌کند.

فسفر (P) نیز برای رشد و توسعه صحیح گیاهان ضروری است. این عنصر در فرآیندهای مهمی مانند فتوسنتز، رشد ریشه و تشکیل گل و میوه نقش دارد. همچنین، فسفر به عنوان یکی از اجزای اصلی DNA و RNA در گیاهان حضور دارد.

پتاسیم (K) نیز برای رشد و توسعه گیاهان ضروری است. این عنصر در حفظ تعادل آبی گیاه، افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها و آفات، تنظیم فرآیندهای متابولیکی و تولید و تراریختن میوه‌ها نقش دارد.

با استفاده از کود NPK 20-20

-20 برند اسپینر، شما می‌توانید به گیاهان خود تغذیه متوازنی از عناصر مختلف را ارائه دهید و رشد و توسعه آنها را تحریک کنید. این کود در قالب پودر یا کریستال‌ها عرضه می‌شود و می‌توانید طبق دستورالعمل استفاده تولیدکننده آن را به گیاهان خود اعمال کنید.